ABDDE GAYRİMENKULE YATIRIM ZAMANI

Posted :
July 20, 2022
Posted :
admin
Share :

ABD’de, Florida eyaletin in degi§ik bolgelerinde konut, i§yeri ye arazilerle ilgili allm-satim i§lemlerini yhditen IRG, ozellikle Miami’de yaunm yap-mak isteyen yatinmcilan, burada bulunan in§aat sahipleri he tani§tirarak hem yatinm yapmalanna, hem de §irket ortaldiklan kurmalanna destek oluyorinternational Realty Group’un kurucusu G iovann a Guzman, “Son tic yilda sadece Miami bolgesine yapilan yatinm tutan 5 milyar dolan geol.