AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

Posted :
July 20, 2022
Posted :
admin
Share :

Amerika’nin onde gelen emlak bro-ker’lan arasinda yer clan International Realty Group Istanburcla offs act!. Yeni ofisle ozellikle Miami ve Baltimore’da yatinm yapmak isteyenlere daha kolay ula,5mak ve yatinm yapmalanna destek olmak hedefleniyor. Sirketin kurucu or-taklan Giovanna Guzman ve Cengiz Bayirli, TUrkiye’deki ilk ofislerinin acili-situ verdikleri bir davetle kutladi.