AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

Posted :
July 20, 2022
Posted :
admin
Share :

AMERIKA’NIN onde gelen emlak bro-ker/an arasmda yer alan International Re-alty Group Istanbul’da offs nu. Yeni ofisle ozellikle Miami ye Baltimore’da yatinm yapmak isteyenlere daha kolay ulasmak ye yatinm yapmalanna destek olmak hedefle-niyor. $irketin kurucu ortaklan Giovanna Guzman ye Cengiz Barth, Tiirkiye’delci ilk ofislerinin acksmi yerdilderi bir davetle kutladi.