EMLAK YATIRIMCILARININ YENİ GÖZDESİ: UİAMİ VE BALTİMORE

Posted :
July 20, 2022
Posted :
admin
Share :

itydamanm baVamastyla birlikte diinya koronaviriis konusunda halt bir toparlanma siirecine
girdi. Gelen bu olumlu haberler yatirtmcdart yeni firsatlara yonlendiriyor. Saghkh bir danyada
karh bir yattrtmla yerini almak isteyenler gozOnii Amerika)la cevirdi. Bu noktada en one cikan
yerlerden biri de liman $ehri Baltimore. Ozellikle kira garantili evler yatirtmcdan bekliyor.