News

ABDDE EV ALANLAR KAZANÇLI ÇIKACAK

ABDDE EV ALANLAR KAZANÇLI ÇIKACAK

Read More
ABD DE KONUT YATIRIMI ZAMANI

ABD DE KONUT YATIRIMI ZAMANI

Read More
ABD DE EV ALANLAR KAZAN.LI .IKACAK

ABD DE EV ALANLAR KAZAN.LI .IKACAK

Read More
ŞU SIRALAR EN GÖZDE YATIRIMLARDAN BİRİ AMERİKA DA EV SAHİBİ OLMAK

ŞU SIRALAR EN GÖZDE YATIRIMLARDAN BİRİ AMERİKA DA EV SAHİBİ OLMAK

Read More
YURTDIŞINDA 1 MİLYAR DOLARLIK CİROYA ULAŞTIK

YURTDIŞINDA 1 MİLYAR DOLARLIK CİROYA ULAŞTIK

Read More
KONUT ALIRKEN ABD DEKİ MODEL UYGULANIRSA MAĞDURİYET OLMAZ

KONUT ALIRKEN ABD DEKİ MODEL UYGULANIRSA MAĞDURİYET OLMAZ

abd’li international realtors group’un ortak §irketi property in- vest usa §irketinin kurucu ba§ka- ni cengiz bayirh, amerika’da her parasi olan in§aat sahibinin istedi- gi projeye ba.11ayamadigmi, bunun da magduriyetlerin kintine gegmede onemlibir unsur oldugunu belirtti.

Read More
EMLAK YATIRIMCILARININ YENİ GÖZDESİ: UİAMİ VE BALTİMORE

EMLAK YATIRIMCILARININ YENİ GÖZDESİ: UİAMİ VE BALTİMORE

itydamanm baVamastyla birlikte diinya koronaviriis konusunda halt bir toparlanma siirecine
girdi. Gelen bu olumlu haberler yatirtmcdart yeni firsatlara yonlendiriyor. Saghkh bir danyada
karh bir yattrtmla yerini almak isteyenler gozOnii Amerika)la cevirdi. Bu noktada en one cikan
yerlerden biri de liman $ehri Baltimore. Ozellikle kira garantili evler yatirtmcdan bekliyor.

Read More
300 BİN KONUL MAĞDURUNUN KULAĞI TBMM DE

300 BİN KONUL MAĞDURUNUN KULAĞI TBMM DE

ABD’de arazi satin ahnanm da projeye ba*lamak icin yeterli olmadtuu belirten Bayuh, dart wmah sared Boyle anlath: “Belediyeden tam izinler 9.k- nu olmah, ardmdan daireyle ilgili kararlar belir- leniyor.

Read More
YATIRIM PENCERESİ BALTİMOREA AÇILDI

YATIRIM PENCERESİ BALTİMOREA AÇILDI

Abaslamastyla birlikte dunya koronaviriisAsilamanin konusunda hizli bir toparlanma surecine girdi. Gelen bu olumlu haberler yatinmalan yeni firsatlara yonlendiriyor.

Read More